ممد

27275853

ممد نوعی شخصیت است که در بیشتر فیلم های طنز ،جوک ها و...در ایران استفاده میشود