FakeTutorial

25067

"Ito ang aking tutorial sa… Kailangan mo lang ng 3 segundo para matuto!" Naniniwala ka ba rito?